ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ

ΑΘΗΝΑ® ΤΕΣΤ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διάγνωση Μαθησιακών Ικανοτήτων & Μαθησιακών Δυσκολιών

Διάγνωση Μαθησιακών Ικανοτήτων & Μαθησιακών Δυσκολιών

Διαγνωστική μέθοδος που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως  9 ετών  αλλά χορηγείται και σε μεγαλύτερα παιδιά.  Σταθμίστηκε στο Ψυχομετρικό εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999 και αποτελεί το μόνο τεστ μαθησιακών δυσκολιών που είναι σταθμισμένο στην Ελλάδα.

Το Αθηνά Τεστ είναι ένα πολυθεματικό τεστ ενδοατομικής αξιολόγησης και δίνει μια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού, σε καίριους τομείς της ανάπτυξης. Αποτελείται από μία σειρά επιμέρους διαγνωστικών δοκιμασιών, οι οποίες ολοκληρώνονται σε 3 συνεδρίες.  Οι δοκιμασίες αυτές αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα κινητικών αντιληπτικώννοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών. Οι δοκιμασίες αυτές ελέγχουν και αξιολογούν πλευρές της ανάπτυξης του παιδιού που θεωρούνται κρίσιμες για τη σχολική μάθηση και προσαρμογή.

Ο πιστοποιημένος σύμβουλος παρέχει γραπτή αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων, μέσω της αξιολόγησης των οποίων μπορεί να εντοπιστούν συγκεκριμένες περιοχές που είναι ελλειμματικές και που χρήζουν ιδιαίτερης διδακτικοθεραπευτικής παρέμβασης.

Το Αθηνά Τεστ αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση και έχει κατασκευαστεί για να χρησιμοποιείται σε παιδιά που βρίσκονται στα πρώτα στάδια- χρόνια της φοίτησής τους στο σχολείο . Καλύπτει πρωτίστως παιδιά ηλικίας 5 έως και 9 ετών (δηλαδή Νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού), αλλά μπορεί να χορηγηθεί και σε μεγαλύτερα παιδιά.
Το Αθηνά Τεστ είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο και όχι μία διαγνωστική δοκιμασία,  δηλαδή δε διερευνά τα αίτια αλλά αξιολογεί τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες τη συγκεκριμένη στιγμή. Μετά την αξιολόγηση και αφού κριθεί απαραίτητο, μπορεί να εφαρμοστεί εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες και να βοηθηθεί το παιδί στο σχολείο.

Υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις, εάν η μαθησιακή δυσκολία δεν διαγνωστεί σε μικρή ηλικία;

Ναι. Είναι  σημαντικό να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τα εμπόδια που δεν αφήνουν το παιδί να μάθει αποτελεσματικά. Διαφορετικά, η μάθηση γίνεται μια επίπονη διαδικασία τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς. Ο μαθητής ταλαιπωρείται χωρίς να  αναπτύσσει τις ικανότητές  του ενώ ο γονέας απελπίζεται από την μαθησιακή του επίδοση. Σταδιακά, ο μαθητής χάνει την αυτοπεποίθησή του αλλά και την επιθυμία για μάθηση.

 Όταν δεν αντιμετωπιστεί η μαθησιακή δυσκολία στο Δημοτικό, μπορεί να βελτιωθεί  η επίδοση του μαθητή στο γυμνάσιο;

Οι  σχολικές  απαιτήσεις  στο γυμνάσιο  είναι  περισσότερες και ο βαθμός δυσκολίας  των μαθημάτων  μεγαλύτερος. Ο μαθητής που εμφανίζει κάποια μαθησιακή δυσκολία,  προσπαθεί  να ανταποκριθεί  στις απαιτήσεις του  σχολείου αλλά συχνά αδυνατεί, επειδή τα μαθησιακά κενά έχουν συσσωρευτεί. Η μέθοδος  Tomatis® που εφαρμόζει  το κέντρο μας, δρα καταλυτικά στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, με αποτέλεσμα οι  μαθησιακές ικανότητες και η επίδοση του  παιδιού να  βελτιώνονται σημαντικά.

ΑΡΙΣΤΟΝ® ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

Καινοτόμος διαγνωστική μέθοδος που εντοπίζει το μαθησιακό τύπο του μαθητή , απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9 έως 16 ετών.   Γνωρίζοντας τον τρόπο, με τον οποίο  προσλαμβάνουμε τη γνώση (μαθησιακός τύπος), μπορούμε να  μάθουμε ταχύτερα  και πιο αποτελεσματικά.

 Είναι το Άριστον® Tεστ μαθησιακών τύπων χρήσιμο εργαλείο για όλους τους μαθητές;

Ναι,  επειδή βοηθάει τους μαθητές  να γνωρίσουν πως συλλέγουν, επεξεργάζονται και  οργανώνουν τις πληροφορίες. Όταν  ο  μαθητής  γνωρίσει τον μαθησιακό του τύπο μπορεί να εφαρμόσει τις κατάλληλες τεχνικές για να μάθει πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά. Έρευνες δείχνουν ότι όσο νωρίτερα  ένας μαθητής εντοπίσει το μαθησιακό του τύπο, τόσο θετικότερα αποτελέσματα θα έχει στην σχολική του πορεία.

Πώς χορηγούνται τα τεστ;

Η χορήγηση του τεστ γίνεται σε 2 συνεδρίες και ολοκληρώνεται με την 3 συνεδρία στην οποία  παρέχεται γραπτή αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων  από τον πιστοποιημένο σύμβουλο,  ενώ προτείνονται  εξατομικευμένες μέθοδοι, που βοηθούν τον μαθητή να αξιοποιήσει τις μαθησιακές του δυνατότητές στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

Συμπτώματα που μας δείχνουν ότι χρειάζεται  διερεύνηση για τυχόν μαθησιακή δυσκολία,  ώστε  να αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

 Όταν υπάρχει δυσκολία

 • στην κατανόηση προφορικού ή γραπτού λόγου
 • στη συγκέντρωση
 • στην ολοκλήρωση εργασίας
 • στην αναγνώριση  χρωμάτων,  σχημάτων, μεγεθών, καθημερινών αντικειμένων
 • σε έννοιες όπως δεξί- αριστερό, πίσω- εμπρός, πριν-μετά, χθες-σήμερα

Όταν

 • μπερδεύεται με λέξεις που μοιάζουν όπως θάρρος- βάρος
 • παραλείπει γράμματα, συλλαβές ή λέξεις π.χ. κούτσι αντί κουκούτσι, ταπέζι αντί τραπέζι
 • προσθέτει συλλαβές π.χ. κατάστανο αντί κάστανο
 • αντιστρέφει γράμματα π.χ. καρέλκα αντί καρέκλα
 • αντιμεταθέτει γράμματα ή συλλαβές π.χ. καβάρι αντί καράβι
 • δυσκολεύεται να καταλάβει τις βασικές έννοιες ενός κειμένου
 • δυσκολεύεται να εκφράσει τη σκέψη του με συνοχή ή να αναλύσει έννοιες
 • δυσκολεύεται να ανακαλέσει λέξεις που έχει διδαχτεί
 • απαντά με σαφήνεια σε ερωτήσεις στον προφορικό λόγο αλλά δεν μπορεί να εκφράσει τη σκέψη του με την ίδια ευκολία στο γραπτό λόγο
 • κάνει συχνά ορθογραφικά λάθη σε λέξεις που έχει διδαχτεί
 • δυσκολεύεται να αντιληφθεί τις ακολουθίες πραγμάτων π.χ. ημέρες της εβδομάδας,
 • διαβάζει αργά, συλλαβικά ή χάνει τη σειρά του στο διάβασμα
 • κινείται σαν ΄σβούρα΄ στο σπίτι ή στο μάθημα
 • δείχνει ότι δεν ακούει όταν του μιλάς
 • είναι συχνά αφηρημένο
 • αρνείται να πάει στο σχολείο παρ’ότι έχει περάσει η περίοδος προσαρμογής
 • συμπεριφέρεται πολλές φορές παρορμητικά

Ελάτε στο φιλόξενο χώρο μας να συζητήσουμε από κοντά και να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Είναι χαρά μας να συμβάλλουμε στην πρόοδο των παιδιών και να βλέπουμε την ικανοποίηση στα πρόσωπα των γονιών τους!

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *