tomatis- Για τα Σχολεία

 • Πώς επηρεάζει η χαμηλή ακρόαση, την μαθησιακή ικανότητα των παιδιών;
  Η Ακρόαση, η ικανότητα συντονισμού της ακοής, εξαρτάται από την ακουστική προσοχή. Όταν αυτή η ικανότητα διαταραχθεί ή δεν αναπτυχθεί σωστά, δημιουργούνται προβλήματα διάκρισης, χωρικού εντοπισμού και ακουστικής πλευρίωσης.
  Επηρεάζεται επίσης, η ικανότητα απομόνωσης του ηχητικού μηνύματος από περιβάλλοντες ήχους και η απόδοση νοήματος σε αυτό. Aυτή η διαταραχή μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα προσοχής του παιδιού όταν λαμβάνει οδηγίες από τον δάσκαλο, την ικανότητα να θυμηθεί τί ειπώθηκε, ή απλώς την ικανότητα να καταλαβαίνει σωστά τα μηνύματα που λαμβάνει.
 • Ποιές βελτιώσεις παρατηρούμε με την εφαρμογή της μεθόδου tomatis;
  Με την εφαρμογή της μεθόδου tomatis θα παρατηρήσουμε βελτιώσεις σε διαφορετικούς τομείς όπως:
 • μεγαλύτερη προσοχή, καλύτερη κατανόηση οδηγιών, ενδυνάμωση μνήμης
 • μεγαλύτερη συγκέντρωση, περιορισμός της διάσπασης
 • διευκόλυνση της διαδικασίας επικέντρωσης της προσοχής (επιλεκτική αντίληψη)
 • βελτίωση προφορικής επικοινωνίας και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτή
 • βελτίωση στην ικανότητα αναγνώρισης, ερμηνείας και αναλύσης της ομιλούμενης γλώσσας (Ακουστική επεξεργασία)
 • μεγαλύτερη ευχέρεια στην ανάγνωση
 • βελτίωση της ικανότητας λήψης αποφάσεων
 • βελτίωση της αυτοπαρακίνησης (self-motivation)
 • μεγαλύτερη συμμετοχή στην καθημερινότητα
 • περισσότερη  αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση
 • Υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα ηχητικής εκπαίδευσης tomatis για τα σχολεία;
  Ναι, υπάρχουν προγράμματα  ηχητικής εκπαίδευσης, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το εκπαιδευτικό σύστημα, παρεμβαίνοντας  ταυτόχρονα και στις τρεις λειτουργίες του αυτιού. Έτσι  ρυθμίζεται η ακουστική επεξεργασία και  αυξάνεται  το μαθησιακό  δυναμικό των μαθητών.
 • Μπορεί η μέθοδος tomatis να εφαρμοστεί σε όλες τις σχολικές βαθμίδες;
  Ναι, βοηθώντας τα παιδιά από το νηπιαγωγείο ακόμα να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, να αυξήσουν την προσοχή και την ικανότητα συγκέντρωσης, και να είναι σε θέση να κατανοούν σε βάθος και με μεγαλύτερη ευκολία.
 • Πώς εφαρμόζεται η μέθοδος; Η μέθοδος tomatis μπορεί να εφαρμοστεί  σε ολόκληρη την σχολική τάξη (ατομικά ή σε ομάδες από 5 έως 25 μαθητές). Μπορεί να ενσωματωθεί στο κανονικό σχολικό πρόγραμμα ή να παρέχεται ως επιπλέον δυνατότητα στους μαθητές.

Το πρόγραμμα είναι ειδικά σε σχεδιασμένο για 1 ώρα ακρόασης την ημέρα, για δύο ή τρεις περιόδους των 30 ημερών. Ανάμεσα σε αυτές υπάρχει πάντα ένα κενό τριών – τεσσάρων εβδομάδων, ώστε ο εγκέφαλος να μπορέσει να ενσωματώσει τις αλλαγές.  Η ακρόαση της μουσικής μπορεί να γίνεται και κατά τη διάρκεια του μαθήματος, έχοντας την ένταση σε τέτοιο βαθμό, ώστε να ακούει ο μαθητής τη φωνή του καθηγητή.

Τέλος,
Η μέθοδος tomatis λειτουργεί με βάση την πλαστικότητα των νευρικών κυκλωμάτων, που εμπλέκονται στην αποκρυπτογράφηση και ανάλυση των ήχων, όπως και αυτών που εμπλέκονται στη κινητικότητα, στην ισορροπία και στο συντονισμό.
Βοηθά τα παιδιά να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, ή και να αναπτύξουν αντισταθμιστικές στρατηγικές,  για να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν και τις μαθησιακές τους δυσκολίες.  Η μέθοδος tomatis μπορεί να μην εξαλείφει εντελώς τις μαθησιακές δυσκολίες, όμως έχει εκπληκτικά αποτελέσματα ως προς την διαχείρισή τους.

Tomatis at school

 

ΕΡΕΥΝΕΣ

 1.  Tomatis at School
 2. The role of tomatis sound therapy in the treatment of difficulties in reading in children with developmental dyslexia

 3.  Results of Tomatis Training in a Japan high School
 4.  Learning through the ear
 5.  The Baker Academy Results of the Tomatis Program First Grade Self-contained scan
 6.   The analysis of the auditory attention and hearing lateralization of pupils who received Tomatis therapy
 7.  A pilot study on the potential use of Tomatis Method to improve l2 reading fluency
 8.  Follow-up study on the effects of Tomatis method in communication, linguistic, cognitive and emmotional skills in children aged 6 -7
 9. Listening Training for Children: Method, Application, and Outcomes
 10. Effet de la MT sur les competences, communicatives, linguistiques, cognitives et emotionelles ches les enfant de 5 a 6 ans
 11. Estudio de seguimiento al efecto del Método Tomatis en las habilidades comunicativas, lingüísticas, cognitivas y emocionales de niños de 6 a 7 años
 12. Scientific validation of the tomatis Effect : EEG recordings of sound from brainstem to cerebral cortex encoding – University of Barcelona 2014

 Videos

 1. Tomatis at school – a research project ENG
 2. Tomatis Sound Training
 3. Método Tomatis en el Colegio ENG
 4. 200 new public schools with Tomatis method ENG
 5. Tomatis Panama, Eve Wiznitzer – ENG
 6. TOMATIS in Kindergarten – DE
 7. Qué es el método Tomatis y cuales son sus beneficios – ESP
 8. Projet de rechercheTomatis FR