Ariston : Μαθησιακοί τύποι – Μαθησιακές δεξιότητες

Μαθησιακοί τύποι

Ariston Test

Αν θεωρείτε ότι η επίδοση του παιδιού σας δεν είναι σύμφωνη με τις ικανότητες του, ένα τεστ διάγνωσης του μαθησιακού του τύπου θα βοηθήσει το παιδί σας να γνωρίσει, πώς μπορεί να μάθει πιο αποτελεσματικά και να βελτιώσει τις μαθησιακές του επιδόσεις.

Μαθησιακοί τύποι – Μαθησιακές δεξιότητες

Καινοτόμος διαγνωστική μέθοδος, που εντοπίζει το μαθησιακό τύπο του μαθητή και τις ξεχωριστές μαθησιακές ικανότητές του. Γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο  προσλαμβάνουμε τη γνώση (μαθησιακός τύπος) μπορούμε να  μάθουμε  ταχύτερα  και πιο αποτελεσματικά.    

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9 έως 16 ετών.

Είναι το Άριστον Tεστ μαθησιακών τύπων, χρήσιμο εργαλείο για όλους τους μαθητές;

Ναι, επειδή βοηθάει τους μαθητές  να γνωρίσουν πώς συλλέγουν, επεξεργάζονται και  οργανώνουν τις πληροφορίες.

Όταν  ο  μαθητής  γνωρίσει τον μαθησιακό του τύπο, μπορεί να εφαρμόσει τις κατάλληλες τεχνικές για να μάθει πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά. Έρευνες δείχνουν ότι όσο νωρίτερα  ένας μαθητής εντοπίσει το μαθησιακό του τύπο, τόσο θετικότερα αποτελέσματα θα έχει στην σχολική του πορεία. 

το Άριστον Tεστ αποτελεί ένα έμπειρο σύστημα ανάλυσης και ποσοτικοποίησης των δυνατοτήτων των μαθητών σε σχέση με

 • τους μαθησιακούς τύπους
 • τα εγκεφαλικά ημισφαίρια
 • μαθησιακές ικανότητες – δεξιότητες

Μαθησιακοί Τύποι

 • Ο Γιάννης, μαθητής της τετάρτης Δημοτικού, ζωγραφίζει κάθε φορά που η δασκάλα του επεξηγεί το μάθημα ή δίνει οδηγίες στα παιδιά, για να εκτελέσουν μία άσκηση στην τάξη. Γιατί διασπάται συνεχώς η προσοχή του Γιάννη κατά τη διάρκεια του μαθήματος;
 • Ο Χαράλαμπος μπορεί να σε ακούει να μιλάς με τις ώρες, αλλά όταν του ζητήσεις να διαβάσει δύο σελίδες και να γράψει την περίληψη του κειμένου, προφασίζεται ένα κάρο δικαιολογίες. Γιατί ο Χαράλαμπος αποφεύγει επανειλημμένα να συντάξει μία περίληψη;
 • Η Μαρία αισθάνεται πόνο στο στομάχι της κάθε φορά που έχει να κατασκευάσει ή να ζωγραφίσει κάτι, που της έχει αναθέσει η καθηγήτριά της. Γιατί η Μαρία υποφέρει τόσο την ώρα των καλλιτεχνικών; Γιατί τα αδέρφια που έχουν τους ίδιους βιολογικούς γονείς, έχουν συχνά εντελώς διαφορετικά γνωστικά ενδιαφέροντα και μαθησιακές δεξιότητες;

Η απάντηση είναι πολύ απλή, αν αναλογιστούμε  το διαφορετικό τρόπο  με τον οποίο   προσλαμβάνει τις πληροφορίες ο καθένας από εμάς. Άλλος μαθαίνει καλύτερα μέσα από την οπτική παρουσίαση του υλικού, άλλος  μέσα από  την προφορική του παρουσίαση. Κάποιοι προτιμούν να επεξεργάζονται την πληροφορία τμηματικά, ενώ άλλοι προσλαμβάνουν την πληροφορία συνολικά. Το μόνο σίγουρο είναι, ότι δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος  μάθησης. Η αποστροφή, λοιπόν των παιδιών προς τη μάθηση  σχετίζεται με το γεγονός ότι ο τρόπος μετάδοσης της πληροφορίας  δεν είναι σε συνάρτηση με το διαφορετικό τρόπο που προσλαμβάνει  κάθε παιδί την πληροφορία. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι αν  ένας μαθητής  γνωρίζει   με ποιό τρόπο μαθαίνει καλλίτερα,  δηλαδή τι μαθησιακός τύπος είναι, μαθαίνει να διαβάζει εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά.

Παρακάτω σκιαγραφούμε τους συνηθέστερους μαθησιακούς τύπους, με την παραδοχή ότι κάθε άτομο έχει ένα μοναδικό, διακριτό τρόπο να μαθαίνει.  Δηλαδή, να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να οργανώνει τις πληροφορίες που λαμβάνει.

 • Οπτικός Τύπος

Ο οπτικός τύπος προσλαμβάνει ευκολότερα και γρηγορότερα την πληροφορία μέσω της οπτικής αναπαράστασης. Γι΄αυτό, χρησιμοποιεί συχνά τη φαντασία του για να οπτικοποιήσει την πληροφορία. Του αρέσει να διαβάζει, να βλέπει εικόνες και διαγράμματα.

 • Ακουστικός Τύπος

Ο Ακουστικός τύπος επεξεργάζεται ευκολότερα και αποτελεσματικότερα την πληροφορία μέσω της ακροαματικής διαδικασίας. Δηλαδή, μαθαίνει πιο εύκολα  από ακουστικό υλικό (ομιλίες, κασέτες, διαλέξεις και παραδόσεις), ενώ του αρέσει να μιλά και να ακούει αυτά που λένε οι άλλοι.

 • Λεκτικός Τύπος

Ο Λεκτικός τύπος προσλαμβάνει τις πληροφορίες μέσω του λόγου, γραπτού ή προφορικού. Συγκρατεί ευκολότερα στη μνήμη την πληροφορία, όταν αυτή επεξηγείται λεκτικά. Του αρέσουν ιδιαίτερα οι λέξεις και  γενικά  να γράφει και να διαβάζει.

 • Κιναισθητικός Τύπος

  Ο Κιναισθητικός τύπος κιναισθητοποιεί  το αντικείμενο μάθησης για να μπορέσει να προσλάβει την πληροφορία.  Δηλαδή χρησιμοποιεί την κίνηση για να αντιληφθεί  κανόνες και έννοιες. Του αρέσει να αγγίζει  πράγματα, να συμμετέχει σε θεατρικές ή χορευτικές παραστάσεις.

 • Διαπροσωπικός Τύπος

Ο Διαπροσωπικός τύπος μαθαίνει καλύτερα όταν συμμετέχει σε συζητήσεις μικρών ομάδων, ομάδες μελέτης ή σε ομαδικές συζητήσεις για την επίλυση προβλημάτων. Δηλαδή, δεν του αρέσει να μαθαίνει μόνος του, αλλά μέσα από την αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων μιας ομάδας. Αποδίδει καλύτερα όταν συνεργάζεται και συναναστρέφεται με άλλους.   

 •  Ενδοπροσωπικός Τύπος

Ο Ενδοπροσωπικός τύπος προτιμά την ατομική μάθηση και μαθαίνει αυτόνομα. Μαθαίνει ευκολότερα σε συνθήκες όπου μπορεί ο ίδιος να συλλέξει και να επεξεργαστεί πληροφορίες πριν εκτελέσει μία πράξη. Αναλογίζεται ένα πρόβλημα μόνος του, βγάζει συμπεράσματα μέσα από την εμπειρία του και θέτει εύκολα προσωπικούς στόχους.

 Εγκεφαλικά ημισφαίρια

Τα συμπεράσματα  σχετικά με τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, θα βοηθήσουν τους γονείς να εκτιμήσουν τις κλίσεις και τις τάσεις των παιδιών προς συγκεκριμένα εργασιακά περιβάλλοντα, να θέσουν στόχους και να προετοιμαστούν μέσα στα πλαίσια του σχολικού-ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, καθώς και να διαπιστώσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μεταδίδεται η γνώση στο παιδί, ώστε να μαθαίνει πιο γρήγορα, και πιο αποτελεσματικά.

 Μαθησιακές ικανότητες

Το ακαδημαϊκό (μαθησιακό) περιβάλλον αποτελεί, συχνά, το πεδίο όπου πρωτοεμφανίζονται οι μαθησιακές δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζει ένα άτομο. Συνήθως, παρατηρούνται προβλήματα σε μία ή σε περισσότερες από τις βασικές γνωστικές περιοχές: Μαθηματικά, Γλώσσα, Γνωστική ανάπτυξη, Βραχυπρόθεσμη και Μακροπρόθεσμη Μνήμη, Προσοχή, Συγκέντρωση, Οργανωτικότητα και Ικανότητα στη λεπτή κίνηση, στην οποία ενδέχεται να παρουσιαστεί διαταραχή, άλλως γνωστή ως δυσπραξία ή κιναισθητικό πρόβλημα. Σε γενικές γραμμές, ένα άτομο με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζει προβλήματα: α) στην αναγνώριση, β) στη συγκέντρωση, γ) στην οργάνωση, δ) στον χειρισμό και ε) στην πρακτική εφαρμογή λεκτικών ή μη λεκτικών πληροφοριών.

Το τεστ αυτό είναι βασισμένο σε μια πρωτοποριακή θεωρία σχετικά με την αξιολόγηση των γνωσιακών ικανοτήτων με τη χρήση του χωροχρονικού και του διαγραμματικού συλλογισμού, υπερβαίνοντας τη θεωρία των Cattell-Horn-Carroll που περιγράφει τις γνωστικές ικανότητες καθώς και τις κλίμακες Wechsler, οι οποίες αναπτύχθηκαν γύρω από την παραδοσιακή θεωρητική προσέγγιση που αφορά τις γλωσσικές και τις μαθηματικές ικανότητες. Το εν λόγω τεστ εντοπίζει τα συγκεκριμένα πεδία σκέψης, όπου το υποκείμενο παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα στην αφομοίωση νέων πληροφοριών χωρίς προηγούμενη εμπειρία ή χωρίς τον ανάλογο συλλογισμό. Εφόσον αξιολογήσουμε την ικανότητα του ατόμου να κατανοεί και να αφομοιώνει γρήγορα νέες πληροφορίες, θα είμαστε σε θέση να προβλέψουμε κατά πόσο εκείνο ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το τεστ δεν προορίζεται για την εκτίμηση των ακαδημαϊκών επιδόσεων, ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να παράσχει ενδείξεις για το διανοητικό δυναμικό ενός ατόμου.

Πώς γίνεται  το Άριστον Tεστ μαθησιακών τύπων;

Το τεστ υλοποιείται άμεσα με τη βοήθεια Η/Υ,  χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων, διασφαλίζοντας έτσι αντικειμενικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα οι απαντήσεις που δίνονται ελέγχονται ως προς την ειλικρίνειά τους.

Ο εξεταζόμενος, χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό που του παρέχεται από το σύμβουλο, απαντά σε σειρά ερωτήσεων μέσω ειδικά σχεδιασμένων οθονών. Η διεπαφή είναι ιδιαίτερα εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη. Το τεστ είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη και ολοκληρώνεται σε 40 περίπου λεπτά. Στη συνέχεια, οι απαντήσεις του αποστέλλονται κρυπτογραφημένες μέσω του διαδικτύου στον κεντρικό υπολογιστή (Server) της Computer Academy, όπου αναλύονται από ένα έμπειρο σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί προχωρημένα στατιστικά μοντέλα και τεχνικές συσταδοποίησης (clustering) για την παραγωγή της αναφοράς.

Επισημαίνουμε ότι η αναφορά που εκδίδεται από το έμπειρο σύστημα (λογισμικό του ΆΡΙΣΤΟΝ) έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και επιδιώκει να βοηθήσει τόσο τον εξεταζόμενο στην επίπονη διαδικασία του «γνώθι σαυτόν» όσο και την οικογένεια να αντιληφθεί τον καλύτερο δυνατό τρόπο μάθησης του εξεταζόμενου.

Το κόστος του τεστ ανέρχεται στα 120€.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *