Μέθοδος Tomatis

Εκπαίδευση ακρόασης με την μέθοδο Tomatis

υποτιτλισμός Mag. Ζωή Χαροκόπου

Forbrain Video, υποτιτλισμός

Mag. Ζωή Χαροκόπου


Για την αγορά της συσκευής Forbrain, μέσω του www.forbrain.com, μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό του εκπτωτικού κουπονικού 3A0600245, το οποίο σας δίνει έκπτωση 10%.

Η σωστά συντονισμένη ακρόαση μπορεί να σας αλλάξει τη ζωή!!!

Η πρωτοποριακή μέθοδος Tomatis

θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε μια σωστά συντονισμένη ακρόαση!

 

Αθηνά Τεστ

Διαγνωστική μέθοδος που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών αλλά χορηγείται και σε μεγαλύτερα παιδιά. Το Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης κατασκευάστηκε και σταθμίστηκε στη χώρα μας, το 1999, στο Ψυχομετρικό εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από τους καθηγητές ψυχολογίας κ.Ιωάννη Παρασκευόπουλο, την κ.Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι τον κ.Νικόλαο Γιαννίτσα και αποτελεί το μόνο τεστ μαθησιακών δυσκολιών που είναι σταθμισμένο στην Ελλάδα.

Το Αθηνά Τεστ είναι ένα πολυθεματικό τεστ ενδοατομικής αξιολόγησης και δίνει μια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού, σε καίριους τομείς της ανάπτυξης.

Αποτελείται από μία σειρά επιμέρους διαγνωστικών δοκιμασιών, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα κινητικών αντιληπτικών, νοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών. Οι δοκιμασίες αυτές ελέγχουν και αξιολογούν πλευρές της ανάπτυξης του παιδιού που θεωρούνται κρίσιμες για τη σχολική μάθηση και προσαρμογή. Μέσω της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων μπορεί να εντοπιστούν συγκεκριμένες περιοχές που είναι ελλειμματικές και που χρήζουν ιδιαίτερης διδακτικοθεραπευτικής παρέμβασης η ανάγκη για παραπομπή για μία συστηματικότερη διερεύνηση.
Το Αθηνά Τεστ αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση και έχει κατασκευαστεί για να χρησιμοποιείται σε παιδιά που βρίσκονται στα πρώτα στάδια- χρόνια της φοίτησής τους στο σχολείο . Καλύπτει πρωτίστως παιδιά ηλικίας 5 έως και 9 ετών (δηλαδή Νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού), αλλά μπορεί να χορηγηθεί και σε μεγαλύτερα παιδιά.
Το Αθηνά Τεστ είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο και όχι μία διαγνωστική δοκιμασία, δηλαδή δε διερευνά τα αίτια αλλά αξιολογεί τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες τη συγκεκριμένη στιγμή. Μετά την αξιολόγηση και αφού κριθεί απαραίτητο, μπορεί να εφαρμοστεί εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες και να βοηθηθεί το παιδί στο σχολείο.

Άριστον Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν!!!!

 • Ποιές είναι οι κλίσεις μου?
 • Πώς θα συμπληρώσω αποτελεσματικά το μηχανογραφικό μου δελτίο?
 • Ποιό επάγγελμα μου ταιριάζει?

 Στα Πιστοποιημένα Κέντρα  Άριστον Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού μέσω έγκυρων επιστημονικών μεθόδων βοηθούμε τους μαθητές να γνωρίσουν τις διάφορες πτυχές της προσωπικότητάς τους, τις έμφυτες ικανότητες, τα ενδιαφέροντά αλλά και τις ιδιαίτερες κλίσεις, για να πάρουν τη σωστή απόφαση για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Οι νέοι καλούνται να σχεδιάσουν το επαγγελματικό τους μέλλον σε μια εποχή όπου όλα κινούνται με γρήγορους ρυθμούς και οι κοινωνικές εξελίξεις είναι ραγδαίες. Η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος αποτελεί μία κρίσιμη απόφαση στη ζωή τους και απαιτεί σωστή πληροφόρηση. Με τη διαδικασία της συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού ο μαθητής αποκτά σφαιρική γνώση της προσωπικότητάς του και μπορεί να σχεδιάσει με επιτυχία την επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Είναι απαραίτητος ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός στις μέρες μας;
Η διεξαγωγή του τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι ένα αναγκαίο εφόδιο για τους μαθητές εξαιτίας:

 • της προσφοράς πολλών Πανεπιστημιακών και Επαγγελματικών σχολών. Ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει το μηχανογραφικό του χωρίς να γνωρίζει επακριβώς τα προγράμματα σπουδών της κάθε σχολής.
 • του νέου εκπαιδευτικού συστήματος. Όσο νωρίτερα αποφασίσει ο μαθητής ποιο επάγγελμα θέλει να ακολουθήσει στο μέλλον τόσο καλύτερο γνωστικό υπόβαθρο θα μπορέσει να οικοδομήσει για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων
 • της μεγάλης αναντιστοιχίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
 • της πληθώρας πτυχιούχων, οι οποίοι διεκδικούν λίγες θέσεις στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα
 • της ελλιπούς ενημέρωσης για τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 • της λανθασμένης επιλογής σχολής, με αποτέλεσμα πολλοί φοιτητές να διακόπτουν τις σπουδές τους

Γιατί να επιλέξω το Άριστον Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού;
Είναι το μόνο σταθμισμένο τεστ στην Ελλάδα, βασισμένο σε μελέτες άνω των 30 ετών με το μεγαλύτερο Δείκτη αξιοπιστίας. Εκδίδει εξατομικευμένα αποτελέσματα με αντικειμενικότητα. Αποκαλύπτει την προσωπικότητα του υποψηφίου εντοπίζοντας επαγγέλματα διαφορετικής φύσεως που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προσφέρει στον υποψήφιο πολλές εναλλακτικές επιλογές για την επιτυχημένη συμπλήρωση του μηχανογραφικού του.
Ποιος είναι ο ρόλος του συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού;
Ο σύμβουλος είναι ο ειδικός που έχει την κατάρτιση να βοηθήσει τον υποψήφιο να επιλέξει την κατάλληλη επαγγελματική κατεύθυνση. Παρέχει πολύτιμες συμβουλές για τις σπουδές που του ταιριάζουν δίνοντας παράλληλα μια σαφή εικόνα της αγοράς εργασίας.

Οι σύμβουλοί μας είναι στη διάθεσή σας για να συζητήσουν μαζί σας τον Eπαγγελματικό Προσανατολισμό του παιδιού σας, στα Πιστοποιημένα Κέντρα Άριστον,

 • στην Χαλκίδα,  Αβάντων 58, Εμπορικό Κέντρο, και
 • στην Σαρωνίδα Αττικής,  Ιθάκης 7

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα

 • Για την Χαλκίδα : 222177829 & 6974819416  και
 • Για την Σαρωνίδα : 22910 53229, 6948 749 482

καθημερινά 10.30-15.30

 • Τι είναι ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός?

 • Πόσο σημαντικός είναι ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός την σημερινή εποχή.

 • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού ψυχομετρικού τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού?

 • Πόσο κοστίζει ένα τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού?

Forbrain Tool

Forbrain  Tool  “Το δυναμικό εργαλείο για την αύξηση της ενέργειας του εγκεφάλου μας” Τώρα με έκπτωση στην αγορά του πατώντας εδώ.

ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΊΤΕ ΤΏΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ  ΤΟΥ FORBRAIN TOOL ΠΑΤΏΝΤΑΣ ΕΔΩ

forbrainphoto

Ως άνθρωποι πάντα ακούμε και ακροώμαστε τόσο μέσα από τον αέρα (αέρινη αγωγιμότητα) όσο και μέσα από τα οστά (οστέινη αγωγιμότητα).  Ο ήχος είναι μια δόνηση! Όταν ταξιδεύει μέσω του αέρα, χρησιμοποιούμε τον όρο αέρινη αγωγιμότητα.  Όμως, ο ήχος  ταξιδεύει ακόμα καλύτερα και γρηγορότερα μέσα από τα οστά στο σώμα, αυτό ονομάζεται οστέινη αγωγιμότητα. Χρησιμοποιώντας την οστέινη αγωγιμότητα μέσω της συσκευής Forbrain (συσκευή ενεργητικής ακρόασης), ενισχύουμε την φωνή του χρήστη. Με αυτό τον τρόπο επανεκπαιδεύουμε και τονώνουμε το άτομο με αποτέλεσμα να έχουμε

 • Μεγαλύτερη προσοχή και συγκέντρωση
 • Βελτίωση της ομιλίας

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ένα δυναμικό φίλτρο το οποίο είναι σχεδιασμένο να ενισχύει τις υψηλές συχνότητες που μας τονώνουν και μας ενεργοποιούν, και να μειώνει τις χαμηλές συχνότητες που μας αποφορτίζουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την διέγερση του φλοιού και την αύξηση της ενέργειας του εγκεφάλου. Η συσκευή αυτή μέσω του φίλτρου που διαθέτει βελτιώνει όχι μόνο την ακοή αλλά και ολόκληρο το αιθουσαίο σύστημα το οποίο  είναι  αυτό που μας δίνει την εικόνα του σώματος, και την αίσθηση του χώρου, του χρόνου, του διαστήματος, και της αλληλουχίας, και έτσι μας προσφέρει καλύτερη διαχείριση της κίνησης, σταθερότητα, ισορροπία και προσανατολισμό.
Με δεδομένο ότι όλα αυτά γίνονται αποκλειστικά και μόνο με την φωνή μας, η εφαρμογή της είναι πολύ απλή. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μιλάμε ή να διαβάζουμε δυνατά για μερικά λεπτά την ημέρα.

Η συσκευή απευθύνεται σε

 • Παιδιά με γλωσσικές δυσκολίες, υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής, προβλήματα μνήμης
 • Έφηβους και Ενήλικες που θέλουν να βελτιώσουν την ομιλία τους βελτιώνοντας τη φωνητική στάση τους, επηρεάζοντας ηχόχρωμα, ρυθμό και ένταση
 • Σε όσους θέλουν να  Βελτιώσουν την στάση του σώματος.
 • Σε ηλικιωμένους οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν την μνήμη τους και να περιορίσουν την μυϊκή αδυναμία και αστάθεια. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι παρουσιάζουν περιορισμένη ακοή  η οποία υποχρεώνει τον εγκέφαλο των ηλικιωμένων, να αφιερώνει μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς του για την επεξεργασία των ήχων, σε βάρος της μνήμης και της σκέψης.

Για περισσότερες πληροφορίες και την αγορά της συσκευής Forbrain, απευθυνθείτε στο www.forbrain.com, και μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό του εκπτωτικού κουπονιού 3A0600245, το οποίο σας δίνει έκπτωση 10%.

 

ΣΩΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ 

correct-body-position_940-330

Για ενήλικες / For Adults

 • 1 Πόδια/Feet: Τοποθετήστε τα πόδια σας επίπεδα στο πάτωμα και ελαφρώς ανοιχτά, σε ευθεία με τα ισχία σας. / Place your feet flat on the floor at the width of your hips.
  Σαν να έχετε ρίζες στο πάτωμα/As if rooted to the ground!
 • 2 Πλάτη/Back: Καθίστε με ίσια την πλάτη χωρίς να καμπουριάζετε ή να τεντώνετε το σώμα προς τα πίσω/ Sit up straight without over-stooping or arching your lower back.
  Σαν να είστε κανγκουρώ και κάθεστε πάνω στην ουρά σας/As if you had the tail of a kangaroo and were sitting on it!
 • 3 Κεφάλι/Head :  Το κεφάλι σας να είναι στέκει φυσικά και χαλαρά στην σπονδυλική σας στήλη/Your head rests naturally and relaxed on the top of your spine.
  Σαν να σας κρατά ένα σχοινί μαριονέτας/ As if you were suspended by a puppet wire !
 • 4 Χείλη/Lips : Σουφρώστε τα χείλη σας και τραβήξτε τα προς τα έξω/Round your lips and extend forward without pulling on your neck.
  Σαν να θέλετε να αγγίξετε το μικρόφωνο με τα χείλη σας/As if you wanted to touch the microphone with your lips.
 • 5 Στομάχι/Stomach : Αναπνέετε χαλαρά χρησιμοποιώντας το διάφραγμα, επιτρέποντας στο στομάχι σας να ανεβοκατεβαίνει/Breathe calmly using your diaphragm, letting your stomach go in and out gently.
  Όπως η κίνηση που κάνουν τα κύματα της θάλασσας/Like the back-and-forth motion of waves in the sea !
 • tipsΣυμβουλή/Advice : Μπορείτε να χρησιμοποιήτε το Forbrain όταν είστε όρθιοι ή περπατάτε, ειδικά όταν πρέπει να μάθετε ένα κείμενο απ’ έξω./You can also use the Forbrain while standing or walking, especially when you want to learn a text by heart.
 • Να θυμάστε να χαλαρώνετε την στάση σας ανά τακτά διαστήματα./Remember to relax your position from time to time.

 

children forbrain use

Για παιδιά / For Children

Το παιδί μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του σαν ένα δέντρο: τα πόδια είναι οι ρίζες, η πλάτη του είναι ο κορμός ενώ το κεφάλι είναι τα κλαδιά./The child may imagine he/she is a tree : the feet are roots going into the ground, the back the trunk that rise up straight, the head the foliage.

South African Journal of African Languages

SAJAL-cover-32(1) web

he South African Journal of African Languages is a peer-reviewed research journal devoted to the advancement of African (Bantu) and Khoe-San languages and literatures. Papers, book reviews and polemic contributions of a scientific nature in any of the core areas of linguistics, both theoretical (e.g. syntax, phonology, semantics) and applied (e.g. sociolinguistic topics, language teaching, language policy), and literature, based on original research in the context of the African languages, are welcome. The journal is the official mouthpiece of the African Language Association of Southern Africa (ALASA), established in 1979.
Publication frequency: 2 issues per year

Learning Disability Quarterly

42579_LDQ_72ppiRGB_150pixW

Learning Disability Quarterly publishes high-quality research and scholarship concerning children, youth, and adults with learning disabilities. Consistent with that purpose, the journal seeks to publish articles with the potential to impact and improve educational outcomes, opportunities, and services.